Sven Erik Lund LR

Efter många år som projektledare och chef, har jag sedan 2012 fortsatt i egen regi.

Inga jobb är för stora, ej heller för små…

Välkommen till ALPAB!

Sven Erik Lund